Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School
TOPPER'S ISC LIST

ISC Toppers

2020 - 2021
 • PRAVEEN KUMAR
  90.75%

 • SIDDHANT TIWARI
  90.25%

 • NIKITA SAGAR
  91%

 • MERLIN V VARGHESE
  91%

 • ANJALI BIDAWATKA
  92%

 • RITIKA MITTAL
  92.25%

 • AASTHA BAJAJ
  92.25%

 • NAMAN JOGANI
  96.25%

2019 - 2020
 • DEVIKA SONI
  ( 78.75% )

 • SHRUTI BAGARIA
  ( 79% )

 • DIKSHA HARALKA
  ( 86% )

 • BHOOMIKA RATHORE
  ( 86.5% )

 • MUSKAN KHAN
  ( 89.25% )

 • DIVAYA
  ( 90.5% )

2018 - 2019
 • MANAV JAKHAR
  88.25 %

 • MANSI SHARMA
  88.25%

 • DIVYANGI BATAR
  92.25 %

 • VIRENDAR SINGH
  77.75%

 • JIGYASA GORA
  79.5%